Lidgeld

Waarvoor wordt je lidgeld gebruikt?

Het lidgeld voor een speler is 185 euro. Waarom? En wat doen we daarmee?

Per seizoen hebben we ongeveer 65.000 euro nodig om alle spelers te laten voetballen. Dat is ongeveer € 350 per speler. We ontvangen lidgelden, subsidies, sponsoring en opbrengsten uit de kantine en activiteiten. Daarmee betalen we kledij, trainers, materiaal en andere kosten.

Hoeveel kost een jaar voetballen?

 • Kledijpakket: € 85
 • Trainer: € 90
 • Lidmaatschap en sportverzekering Voetbal Vlaanderen: € 10
 • Materiaal, nutskosten, verzekeringen, investeringen… : € 165

Trainers

Alle trainers zijn vrijwilligers. Dat wil zeggen dat het niet hun betaalde job is om training te geven. Zij doen dit in hun vrije tijd.

Onze trainers krijgen een vergoeding per prestatie, dat is training geven of een wedstrijd begeleiden. We geven een vergoeding tussen 12,50 en 15 euro per prestatie. Met deze vergoeding van 2,5 tot 3 euro per uur, kunnen trainers vervoer voorzien, kledij kopen, telefoneren, … en wordt hun engagement ook gewaardeerd.

Per week hebben de trainers ongeveer 12 tot 15 uur nodig: 2 trainingen en een wedstrijd voorbereiden en begeleiden, administratie, organisatie, soms eens overleg. Voor deze 3 prestaties krijgen ze 37,50 tot 45 euro, dus 2,5 tot 3 euro per uur.

Materiaal, nutsvoorzieningen, verzekering, investeringen…

Voor onze sportieve werking betalen we per jaar gemiddeld voor:

 • 2000 euro aan materiaal (ballen, potjes, hesjes, kegels, belijning…);
 • 1500 euro huur sportzalen winter;
 • 500 euro aan officiële scheidsrechters.

Totaal: 4000 euro

Nog andere kosten moeten worden verdeeld over de volledige club en zijn gebruikers. Het is niet altijd evident om het aandeel van een speler te bepalen.

Zo hebben we voor de volledige werking nog de volgende uitgaven:

 • Elektriciteit, gas, mazout, water, internet: 7700 euro;
 • Verzekeringen: 1650 euro;
 • Belastingen en taksen zoals onroerende voorheffing, Unisono (Sabam), FAVV, patrimoniumtaks: 2000 euro;
 • Onderhoud en inrichting van het complex: 6000 euro;
 • Diverse investeringen: 8.500 euro.
 • Kantoorbenodigdheden: 500 euro

Totaal: 26.350 euro

Opgeteld kom je aan 30.350 euro wat neerkomt op ongeveer 165 euro per jeugdspeler.

Hoe betalen we dat?

Subsidies, kantine, sponsoring en activiteiten

De club ontvangt subsidies (afkomstig van de Stad Geraardsbergen, Voetbal Vlaanderen en Sport Vlaanderen) en haalt inkomsten uit de verkoop in de kantine. Daarnaast zijn er sponsoring, verhuur terrein, eetfestijnen, diverse acties en activiteiten die geld in het laatje brengen.

Het lidgeld is zo bepaald zodat de rekening klopt: inkomsten per speler = kosten per speler. Dat moet dus ongeveer 350 euro zijn.

Samengevat

Het kost ongeveer 350 euro om een jeugdspeler een seizoen te laten voetballen.

Dat is zo verdeeld per speler:

 • 85 euro voor het kledijpakket
 • 90 euro voor de trainer
 • 10 euro voor Voetbal Vlaanderen
 • 165 euro andere kosten

en wordt zo betaald:

 • 185 euro van het lidgeld
 • 165 euro van subsidies, kantine, sponsoring en activiteiten