Het Sociale Charter van de KBVB

Jong Geraardsbergen onderschrijft het Sociale Charter van de KBVB

  • De KBVB promoot voetbal als middel om mensen – mannen en vrouwen – van alle culturen en kleuren samen te brengen en om aan een betere toekomst te bouwen. Voetbal is er voor iedereen.
  • De KBVB sluit niemand uit en verbiedt alle vormen van discriminatie op basis van geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst en handicap.
  • De KBVB roept alle voetbalsupporters op tot het gebruik van positieve waarden: fair-play, passie en ambiance.
  • De KBVB ziet in voetbal een middel tot verbetering van het algemeen welzijn, verdraagzaamheid en sociale integratie.
  • De KBVB steunt het tienpuntenplan tegen racisme van de UEFA: Unite Against Racism!
  • De KBVB verleent zijn medewerking aan diverse hulpprogramma’s op het gebied van welzijnszorg in België en internationale ontwikkelingssamenwerking.