Anti-geweld

Het geweld in de maatschappij neemt steeds maar toe, ook op en naast de voetbalterreinen. Bij de Jeugdopleiding van VK Jong Geraardsbergen willen wij het geweld volledig bannen:

Naar de scheidsrechters toe: fysiek alsook verbaal geweld zal niet worden getolereerd door de clubleiding. Trainers, afgevaardigden en spelers worden erop aangewezen dat – in geval van geweld – onmiddellijk maatregelen zullen genomen worden door de verantwoordelijken van de club alsook door de betrokken scheidsrechters. Het jeugdbestuur zal erop toezien dat deze regels zullen gevolgd worden, zodat we allen model kunnen staan van terughoudendheid en respect tegenoverstaand van de spelleiders en tegenstrevers.

Naar de supporters toe: aan de supporters wordt gevraagd de ploegen aan te moedigen en een voorbeeld te willen zijn voor alle spelers. Hevig supporteren voor je eigen club moet zeker kunnen, maar dit kan en mag NOOIT een aanleiding of reden zijn voor enig geweld. Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers.