Aansluiten bij VK Jong Geraardsbergen

Je zoon of dochter ongedwongen en met plezier laten voetballen? ... Al eens aan VK Jong Geraardsbergen gedacht?

VK Jong Geraardsbergen is een warme familieclub waar je kind en jij zich snel thuis zullen voelen. Je zoon of dochter kunnen er samen met zijn of haar vriendjes trainen en voetballen en nog meer nieuwe vrienden maken.  Alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar kunnen lid worden van VK Jong Geraardsbergen.  Kom enkele keren vrijblijvend meedoen aan een training (neem gerust je vrienden mee). Heb je de smaak te pakken, zeg het aan je trainer en hij regelt de rest. Hieronder vind je meer info over de lidgelden.

Rekeningnummer lidgelden: BE18 0016 7113 2265 Heb je betalingsmoeilijkheden en wil je liever een gespreide betaling? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@jonggeraardsbergen.be voor verdere afspraken. + € 20 korting op het lidgeld vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin + Sportkorting via het ziekenfonds + Sportkorting via de vrijetijdspas

Ik ben NIET aangesloten bij een andere club
1. Ik ben NIET aangesloten bij een andere club van de KBVB:

Je tekent een nieuw aansluitingsformulier.

Ik ben al aangesloten bij een andere club
2. Ik ben aangesloten bij een club van de KBVB:

Ik geef mijn ontslag tussen 1 tot 30 april

Je moet eerst persoonlijk ontslag nemen bij je huidige club via een ontslagformulier dat tussen 1 april en 30 april aangetekend moet verstuurd worden naar zowel je huidige club als naar de KBVB. Vanaf 2 mei kan je dan een nieuw aansluitingsformulier bij Jong Geraardsbergen ondertekenen. Je bent dan aangesloten vanaf het nieuwe seizoen.

Ik wens te veranderen tijdens een lopend seizoen

Je kan slechts van club veranderen met toestemming van je huidige club. Dit moet gebeuren met een zogenaamde “witte transfer”. Deze overgangsmachtiging gebeurt via E-Kickoff en wordt door de inkomende club aangevraagd. De speler of wettige vertegenwoordiger kan de overgang elektronisch handtekenen via zijn e-ID (elektronische transfer en onmiddellijk speelgerechtigd) of tekenen op het aanvraagformulier (semi-elektronische transfer en wachttijd van 8 dagen). De GC van de uitgaande club moet de overgang online valideren.

Seniors dienen er rekening mee te houden dat hun aansluiting bij Jong Geraardsbergen voor 31 augustus (poststempel) bij de KBVB moet aankomen om nog in aanmerking te komen voor wedstrijden van het 1e elftal.

Ik ben ouder dan 35 jaar
3. Ik ben ouder dan 35 jaar

Zodra iemand de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft, kan hij zonder het akkoord van zijn huidige club, een definitieve transfer bekomen via de zogenaamde “blauwe transfer”. Indien hij reeds tijdens het lopende seizoen wedstrijden heeft gespeeld voor het 1e elftal van zijn andere club, mag hij niet meer deelnemen aan de wedstrijden van het 1e elftal van Jong Geraardsbergen.

Ik ben een buitenlandse, minderjarige speler
1e aansluiting van een minderjarige speler met buitenlandse nationaliteit bij een amateurclub

In het kader van de bescherming van de minderjarigen, mag een minderjarige speler die de Belgische nationaliteit niet bezit, enkel onder bepaalde voorwaarden worden aangesloten bij de KBVB.

1. speler is jonger dan 12 jaar
Het aansluitingsformulier is voldoende

2. speler is tussen 12 en 18 jaar
De speler kan enkel aangesloten worden indien hij over de volgende documenten beschikt :

 • Een gezinssamenstelling (te verkrijgen bij de gemeente)
 • Een ouderlijke verklaring, waarbij één van de ouders verklaart naar Belgie te zijn verhuisd wegens redenen vreemd aan het voetbal. Dit document is te verkrijgen bij de club.
 • Indien het een speler van buiten Europese Economische Unie betreft : een kopie van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of het wachtregister (indien het een asielzoeker betreft). Dit bewijs is dus niet vereist voor spelers met de nationaliteit van één der volgende landen: Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Dit betreft dus enkel een 1e aansluiting bij de KBVB, indien een speler reeds aangesloten was, maar uitgeschreven werd of ontslag nam, is het aansluitingsformulier steeds voldoende.

Spelers kunnen pas beginnen trainen bij de club als alle benodigde papieren zijn binnengebracht én als wij de melding krijgen van de KBVB dat de speler effectief is aangesloten bij de KBVB en de club.

Uit de praktijk blijkt dat dit lang kan duren

Wil je graag bij ons komen voetballen?

Bel naar 0498 07 47 83 of vul onderstaande fiche in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

[Form id="29"]

Lidgelden 2020-2021 – € 165

  Inbegrepen

  • Terbeschikkingstellling sportpakket
  • Sinterklaasgeschenk
  • 42 weken voetbal (begin augustus tot half mei)
  • Gediplomeerde en ervaren trainers
  • Bondstaksen, lidmaatschap, administratiekosten, verzekering KBVB