Bestuursleden in onze club

Bestuursleden in onze club

1. Het jeugdbestuur engageert zich om zijn leden in de best mogelijke omstandigheden aan sport te laten doen.

    • Het jeugdbestuur tracht dit te realiseren door een degelijke accommodatie ter beschikking te stellen.
    • Goed voorbereide en educatief verantwoorde trainingen worden gegeven door gediplomeerde en/of ervaren trainers die minstens 15 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig zijn.
    • Het jeugdbestuur streeft ernaar om ten minste 90% gekwalificeerde jeugdtrainers aan te werven.
    • De trainers krijgen de mogelijkheid zich permanent bij te scholen met het oog op een verbetering van de trainingen voor onze spelers.

2. Het jeugdbestuur streeft ernaar dit te verwezenlijken met een budget in evenwicht.

3. Het jeugdbestuur besteedt de nodige aandacht aan de doorstroming van de betere spelers naar de A-kern en wil tegelijkertijd zijn sociale rol vervullen ten opzichte van alle andere spelers. De bestuursleden doen dit in een sportieve en gemoedelijke sfeer en willen een ‘thuisgevoel’ creëren voor alle leden en sympathisanten van onze club.

4. Bestuursleden verbinden zich formeel om de clubwerking en –belangen niet te schaden door eendrachtig achter elke genomen beslissing te staan en die te verdedigen t.o.v. de buitenwereld.

5. Bestuursleden onderschrijven vanzelfsprekend het “Panathlon charter”, het “Fair-Play charter” en alle verklaringen die met sportethiek te maken hebben.