Missie en visie van de jeugdopleiding

Missie

VK Jong Geraardsbergen biedt aan kinderen en jongeren uit Geraardsbergen en omstreken de kans om zich, op langere termijn, te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige voetballers.

We proberen de spelertjes onderbouw op te leiden tot capabele spelers om deel uit te maken van onze ploegen bovenbouw om uiteindelijk deel uit te maken van onze beloften elftal en eerste ploeg.

Dit aan de hand van aangepaste trainingen, gegeven door geschoolde en/of ervaren trainers, mede door het spelen van officiële wedstrijden.

De jeugdwerking van onze club is er om jeugdspelers in een gezonde en sportieve sfeer en tegen een maximale toegankelijkheid te laten genieten van het voetbalspel.

Wij hebben de ambitie om een zo kwalitatief mogelijke jeugdwerking uit te bouwen waar spelvreugde en voetbalplezier primeren en waar elke jongen of meisje de kans, de tijd en de ruimte krijgt om zich voetbal-sportief te ontwikkelen.

Door een duidelijke afstemming tussen jeugd- en hoofdwerking biedt de club haar jeugdspelers bovendien reële perspectieven tot doorstroming naar de A- kern.

De missie van onze club is om spelers in een sportief gezonde en plezierige sfeer hun sport te laten beleven en beter te leren voetballen. Buiten de technische, fysieke en tactische aspecten houdt dit ook het volgende in:

 • leren spelen door eerlijk spel, waarbij “eervol spelen” belangrijker is dan winnen;
 • leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn;
 • leren respecteren van tegenstanders en spelleiders;
 • leren verliezen en relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten;
 • leren leven met discipline;
 • plezier hebben in wat je doet.

Concreet betekent dit dat …

 • de jeugdspeler centraal staat in de opleiding en het wedstrijdresultaat in eerste instantie ondergeschikt is aan de ontwikkeling van de speler;
 • alle jeugdspelers een gelijke kans verdienen, ongeacht de individuele kwaliteit;
 • er aandacht wordt besteed aan begeleiding van de jeugdspelers tijdens de trainingen en de wedstrijden;
 • een goede, pedagogisch verantwoorde voetbalopleiding aangereikt wordt;
 • de teamgeest belangrijker is dan het individualisme;
 • waarden als fairplay, gelijkheid, doorzettingsvermogen (Panathlon-verklaring) hoog in het vaandel geschreven worden;
 • er steeds respect wordt getoond voor medespelers en tegenstrevers; trainers, afgevaardigden; scheidsrechters en bestuursleden; supporters en sympathisanten .

We verwachten van iedereen de nodige discipline, maar vertrekken steeds vanuit een positieve aanpak. We zijn er als club namelijk van overtuigd dat uiteindelijk enkel een positieve aanpak kan zorgen voor een positief resultaat en dat discipline de sfeer en het plezier stimuleert, omdat men weet dat men op elkaar kan rekenen.

Als club hebben wij daarnaast ook een sociale functie te vervullen. We moeten iedereen de kans geven om maximaal voetbal te spelen. Wij vinden de sportiviteit belangrijk en verwachten van de trainers, bestuursleden, spelers en ook van de supporters dat zij een positieve ingesteldheid uitstralen.

Wij willen uitgroeien tot een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding, met gediplomeerde jeugdopleiders, die in de meest ideale omstandigheden en een familiale sfeer kunnen werken.

Wij zijn ons terdege bewust dat het nastreven van deze missie een zware opdracht is voor ons en in het bijzonder van onze jeugdopleiders. Het is evenwel onze uitdaging om altijd te blijven groeien en te verbeteren.

Visie

VK Jong Geraardsbergen wenst iedere voetballer op zijn/haar eigen niveau op een gestructureerde en kwalitatieve manier een voetbalopleiding aanbieden.

De ontwikkeling staat voor alles. Prestatie of rendement zijn ondergeschikt aan de opleiding. Tot de opleiding behoort tactiek, fysiek, vista, mentaliteit, instelling, discipline en sociale omgang.

Als voetbalclub onderschrijven wij de visie van de KBVB, die als volgt luidt:

“Wij trachten ervoor te zorgen dat IEDER KIND…

 • veel vreugde en plezier beleeft aan het voetbal en er met vol enthousiasme en beleving aan deelneemt;
 • voetbalwijsheid kan opsteken: de algemene voetbalontwikkeling is belangrijker dan het korte termijn resultaat;
 • voldoende ruimte krijgt om zijn creativiteit en zin voor initiatief aan bod te laten komen: het nemen van eigen beslissingen, het zelfstandig oplossen van problemen, …
 • de kans krijgt om te leren, om fouten te maken en zichzelf, met behulp van de volwassenen, te verbeteren;
 • zich een belangrijke schakel in een ploegspel voelt;
 • positief gestimuleerd wordt;
 • een voorbeeld kan nemen aan de volwassenen, niet alleen op voetbalgebied, maar ook in de algemene omgang, zoals discipline, stiptheid, beleefdheid, …;
 • aanwijzingen van volwassenen ontvangt die stimulerend of aanmoedigend, maar niet verlammend werken;
 • respect leert opbrengen voor medespelers en tegenstanders, die een partner in het spel is en geen vijand, evenals voor de spelleider, die het spel tussen twee ploegen mogelijk maakt.”

De vereniging voert constructief en open beleid zodat de samenwerking met alle medewerkers optimaal verloopt en waardoor een efficiënte jeugdwerking kan worden bewerkstelligd.

Het is de persoonlijke uitdaging van de club om jeugdspelers te laten doorstromen naar de eerste ploeg. De jeugdopleiding moet het uithangbord worden van onze club.