Missie en visie

Missie

VK Jong Geraardsbergen wil een sportieve amateurvoetbalclub in de regio zijn en binnen de gemeente en regio een vooraanstaande maatschappelijke positie innemen, door zowel jong als oud, op en naast het veld, samen te brengen in een omgeving met een herkenbare cultuur.

Wij willen…

  • een centrale plaats innemen in het maatschappelijke weefsel;
  • een ontmoetingsplaats zijn;
  • een duidelijke, positieve clubcultuur uitdragen;
  • actieve sportbeoefening aanbieden voor ieder lid.

Dat vormt de basis voor de maatschappelijke functie van onze club. De club kent geen politieke kleur, religieuze band of voorkeur. De club is er voor iedereen, ongeacht rang of stand, kleur of geslacht, leeftijd of overtuiging. De waarden “respect, communicatie, eenduidigheid en diversiteit” vormen de basis voor ons denken en doen.

De club streeft naar een vaste en stabiele organisatie die financieel gezond is en blijft. Wij wensen onze accommodatie verder uit te bouwen die aan alle betrokkenen een optimale leef-, werk- en leeromgeving biedt.  De bestuursleden en medewerkers communiceren er in een open, vertrouwensvolle en opbouwende sfeer.

VK Jong Geraardsbergen wenst een gerenommeerde sportclub te zijn met regionale uitstraling waar iedereen welkom is, maar wil minstens even belangrijk zijn op sociaal vlak.

Naast het behalen van sportieve resultaten willen wij onze leden en sympathisanten vooral gezelligheid bieden en zich betrokken laten voelen bij onze vereniging.

De jeugdwerking speelt hierin een vooraanstaande rol.

Visie

VK Jong Geraardsbergen heeft de ambitie om niet enkel een sportieve, maar ook een maatschappelijke en sociale rol te spelen, maar is en blijft in de eerste plaats een voetbalclub. Voetbal staat dan ook centraal. Onze visie op het spel is geënt op de volgende pijlers:

  1. Aanvallend voetbal
  2. Creativiteit op alle posities
  3. Opbouw van achteruit
  4. Inschuivende spelers
  5. Zonevoetbal

VK Jong Geraardsbergen wil een vereniging zijn waar alle leden naar eigen vermogen optimaal sportief kunnen presteren. Naast het behalen van sportieve resultaten wil de club haar leden gezelligheid bieden waarbij eenieder zich houdt aan de vastgestelde normen en waarden van de maatschappij en het voetbal in het bijzonder. Er heerst respect. Met de combinatie van sportieve resultaten, gezelligheid en vastgestelde gedragsregels wil VK Jong Geraardsbergen een grote mate van betrokkenheid met alle leden bewerkstelligen.

Onze club ziet de sport dan ook niet als doel op zich, maar als een manier om mensen te (ver)binden, ongeacht geslacht, ras, leeftijd of overtuiging. Voetbal is er voor iedereen en voetbal is van iedereen. Het is daardoor ook bij uitstek geschikt om mensen aan te spreken op hun gedrag en verantwoordelijkheden. Lidmaatschap betekent meer dan voetballen alleen.

Binnen de vereniging zal een dusdanig financieel beleid worden gevoerd dat ten allen tijde sprake zal zijn van een gezonde situatie. Uitgaven en ontvangsten vinden plaats in overeenstemming met de financiële richtlijnen.

VK Jong Geraardsbergen biedt andere verenigingen en maatschappelijke organisaties faciliteiten om gewenste activiteiten te ontplooien.

De ontwikkeling van de vereniging heeft tot doel een professionele organisatie met oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheden.

De jeugd is binnen de vereniging de belangrijkste pijler. De vereniging stelt zich ten doel in de omgeving een dusdanige uitstraling te hebben dat de jeugd graag bij VK Jong Geraardsbergen wil komen en blijven voetballen.