Drugpreventie

Reglement inzake druggebruik voor jeugdspelers, jeugdtrainers & afgevaardigden van Jong Geraardsbergen

Drugpreventiebeleid

De JO stelt zich tot doel om voetballers op te leiden op niveau van provinciale jeugdreeksen. In kwaliteitsvolle omstandigheden en in een gezonde competitieve én aangenaam constructieve geest wil de JO zoveel mogelijk eigen jeugdspelers laten doorstromen naar het eerste elftal. Het sterke imago van de jeugdwerking moet bijdragen tot het algemene imago van de club en moet ondersteunen.

Dit alles moet gebeuren zonder de maatschappelijke en sociale rol in omgeving Geraardsbergen uit het oog te verliezen. In dit doel staat de vorming van de speler steeds centraal.

Wij willen eerst het woord ‘drugs’ definiëren als alle middelen, die het bewustzijn beïnvloeden en daarom ook worden genomen. Deze middelen kunnen verschillende onmiddellijke werkingen hebben, en op termijn steeds leiden tot verslaving met gevolgen voor de gezondheid en de fitheid van het individu. Voor de JO wordt onder drugs specifiek vier groepen van middelen gedefinieerd,
nl. alcohol, tabak, medicijnen (incl. doping) en alle illegale drugs (incl. cannabis).

Voetbal als sport staat natuurlijk centraal bij de JO maar de realiteit van de huidige samenleving toont aan dat nagenoeg alle jongeren, dus ook onze spelers, vroeg of laat geconfronteerd worden met drugs.

Enerzijds zijn er de quasi automatische positieve effecten van sportbeoefening, erkend onder het motto: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Hierdoor biedt de JO, zelfs zonder enige andere expliciete vorm van drugpreventie, het voetbal als een krachtdadig middel tegen druggebruik. Anderzijds bestaat het gevaar dat de club vroeg of laat toch geconfronteerd wordt met druggebruik binnen de eigen rangen. Hierdoor kan de kwalitatieve opleiding, waarvan sprake in het doel van de club, in gevaar worden gebracht en loopt de JO het risico niet langer als voorbeeld te kunnen gelden. Dit zou op lange termijn de doorstroming van eigen jeugdspelers naar het eerste elftal kunnen belemmeren.

Een degelijk drugpreventiebeleid moet er daarvoor instaan dat spelers en medewerkers individueel en collectief drugs op overtuigde manier afwijzen. De club zal hierbij een nultolerantie hanteren t.o.v. doping en illegale drugs en heeft een gepaste richtlijn uitgevaardigd voor wat betreft alcohol, tabak en geneesmiddelen.

De club heeft de intentie om dit beleid op blijvende wijze te voeren en dit voor iedereen, dus niet enkel en alleen voor de spelers, trainers en afgevaardigden, maar gezien hun voorbeeldfunctie voor alle leden van de club.

In het kader van dit beleid werd er aandacht geschonken aan de reglementering, de interventie en de vorming en voorlichting. In de reglementering en interventie is er enkel sprake van spelers, trainers en afgevaardigden, maar als lid van de club verbinden alle andere medewerkers er zich toe zich te schikken naar de geest en de letter van dit beleid.

In dit document willen we de aandacht vestigen op het reglement voor jeugdspelers, jeugdtrainers en afgevaardigden van de JO.

Reglement

Binnen het drugpreventiebeleid worden er 4 producten onderscheiden:
– Alcohol
– Tabak
– Medicatie (hieronder wordt verstaan alle niet zonder doktersvoorschrift te verkrijgen
medicijnen en de middelen die voorkomen op de lijst van de verboden producten opgesteld
door de A.M.A. (Agence Mondiale Antidotale), welke zowel door de FIFA (en KBVB) als
door de Gemeenschappen in België werd goedgekeurd. Deze A.M.A. lijst kan worden
gedownload via volgende link:
http://www.footbel.be/nl/clubs_spelers/clubs/gezondheid/fifa_dopinglijst.html
– Illegale drugs (waaronder ook Cannabis)

Er worden ook 5 verschillende verschijningsmodaliteiten onderscheiden, waarvoor dit reglement werd opgesteld:
– Bezit
– Gebruik
– Onder invloed van
– Delen
– Dealen

De begrippen ‘bezit’ en ‘gebruik’ hoeven geen verdere uitleg. Echter de verschijningsmodaliteit ‘onder invloed zijn van’ is moeilijk te definiëren en werd gedefinieerd als ‘dat wat zichtbaar is en storend overkomt’. Met ‘delen’ wordt uitdelen bedoeld zonder winstbejag, ten overstaan van ‘dealen’ waarbij verstaan wordt dat er steeds met winstbejag wordt gehandeld.

We kunnen al deze producten en verschijningsmodaliteiten met elkaar combineren en komen
daardoor tot (5×4) 20 mogelijkheden.

Bovendien kunnen we nog eens een onderscheid maken tussen al deze combinaties wanneer ze zich in clubverband of buiten clubverband voordoen. ‘In clubverband’ wordt ruim opgevat en beperkt zich niet tot de fysieke aanwezigheid op de club. ‘In clubverband’ wordt ook gezien als iemand op een andere locatie dan de eigen club in naam van Jong Geraardsbergen aanwezig is.

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen enerzijds spelers en trainers/afgevaardigden anderzijds. Voor de trainers/afgevaardigden werd er beslist dat er enkel en alleen wordt toegezien ‘in clubverband’ en enkel en alleen als ze in functie zijn.

‘In functie zijn’ werd als volgt gedefinieerd:
Bij uit- en thuiswedstrijden is dit tot 30’ voor en na
Bij trainingen is dit op het oefenveld en in de kleedkamer maar niet in de kantine.