Oudercomité

Wat houdt het oudercomité in voor u en de club?

– bevorderen van de communicatie tussen bestuur, trainers, sportieve cel en ouders
– structureel meewerken aan optimale cluborganisatie en -infrastructuur
– mogelijke bekommernissen ventileren en oplossingen aanreiken
– ondersteunen van activiteiten
– advies geven over nieuwe en bestaande initiatieven
– …