Een aantal spelers heeft het lidgeld nog niet betaald. Mogen we vragen om dit voor 31 augustus in orde te brengen? Vanaf volgende week delen we een eerste deel kledijpakketten uit. Enkel wie betaald heeft, kan een kledijpakket krijgen.

Het lidgeld voor het seizoen 2017-2018 bedraagt:

U6 & U7 : € 125
U8 & U9 : € 165
U10 t/m U12 : € 195
U15 : € 225
Seniors: € 250

U kunt het lidgeld betalen door overschrijving op het rekeningnummer BE18 0016 7113 2265  met vermelding ‘LIDGELD 2017-2018 – NAAM SPELER’