Mogen we jullie er vriendelijk aan herinneren om jullie lidgelden nog dit weekend te vereffenen op rekeningnummer BE18 0016 7113 2265?

Als je ondertussen betaald hebt, dan staan we erop jullie hiervoor hartelijk te danken.

Voor zij die nog geen kledij gepast hebben, gelieve dit zo snel mogelijk te doen zodat we de laatste bestellingen voor de kledijpakketten in orde kunnen maken.

Indien nog vragen: secretariaat@jonggeraardsbergen.be

Met vriendelijke groeten

Team JG