Vanaf vrijdag 11 en zaterdag 12 januari 2013 zal er opnieuw een cursus voor kandidaat – scheidsrechters ingericht worden in de zeven gewesten van de provincie, namelijk Aalst, Gent, Noorden, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Wetteren en Zottegem.

De cursus omvat vijf lessen met een schriftelijk en een mondeling examen. Zowel dames als heren komen –mits het voorleggen van een getuigschrift van goed- zedelijk gedrag (model 2) en een medisch attest – voor de cursus in aanmerking.

De kandidaten dienen ten volle vijftien jaar oud te zijn op de dag van het examen, 9 februari 2013. Ook spelers worden tot de cursus toegelaten. Deze kunnen bij hun club actief blijven als speler maar mogen tevens wedstrijden leiden.

Hoe inschrijven?
Met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, volledig adres en het gewest waar de kandidaat de cursus wil volgen – Brief: Secretariaat van de K.B.V.B. Oost-Vlaanderen, Speldenstraat 19, 9000 Gent.
-Fax: 09/223.18.17
-E-mail: psc.foot.oostvlaanderen@voetbalfederatievlaanderen.be
Telefonisch: 09/235 75 52
-Online: via het inschrijvingsformulier dat terug te vinden is op de website van de K.B.V.B.: www.belgianfootball.be
-Ofwel: zich rechtstreeks aanmelden op de dag van de eerste les in het lokaal waar de kandidaat de cursus wenst te volgen (zie lijst onderaan).
De cursus is volledig gratis en alle documenten worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld.

Voordelen
Naast de aanvangsvergoeding €20 worden de verplaatsingskosten integraal terugbetaald (deze worden berekend à rato van €2.50 per blok met een minimum van €5,00, ofwel 2 blokken). Bovendien ontvangt de startende scheidsrechter een bestendige uitnodigingskaart die –in de mate van de beschikbare plaatsen bij de clubs –GRATIS- toegang verleent tot alle terreinen van de K.B.V.B.

Lijst leslokalen

Aalst: zaterdag 12 januari 2013 om 9.30u in het lokaal “De graaf van Egmond” Grote Markt, Aalst

Noorden: zaterdag 12 januari 2013 om 10u in de cafetaria van SK Lovendegem, Sportstraat te Lovendegem

Gent: zaterdag 12 januari 2013 om 10u in het lokaal “Bondsgebouw”, Speldenstraat 19, te Gent

Oudenaarde: zaterdag 12 januari 2013 om 10u in het lokaal “café, feestzaal Molenhuis” Molenstraat 44, Oudenaarde-Eine

Sint-Niklaas: zaterdag 12 januari 2013 om 10u in het lokaal “Bokkenhof”, Knaptandstraat, Sint-Niklaas12 januari 2013

Wetteren: zaterdag 12 2013 om 14u in het lokaal “Taverne Orchidee”, Massemsesteenweg 55 te Wetteren

Zottegem: vrijdag 11 januari 2013 om 19u in het lokaal “’t Meileken”, Stationsplein 9 te Zottegem