Beste spelers
Beste ouders
Beste sympathisanten van Jong Geraardsbergen

Nu het einde van het seizoen nadert, blikken we graag even terug en kijken we alvast met veel enthousiasme uit naar volgend seizoen.

Dat we dit seizoen te maken zouden krijgen met enkele groeipijnen was voorspelbaar. Een club die op anderhalf jaar tijd haar ledenaantal verdrievoudigt, moet zich aanpassen. Dergelijke aanpassingen gebeuren niet van vandaag op morgen. Desalniettemin een groot woord van dank aan alle vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de dagelijkse werking van de club.

Een grote proficiat aan de vele spelers die tijdens dit seizoen enorme progressie hebben gemaakt. Spelers die ondanks de mindere resultaten het hoofd hebben recht gehouden en volhard hebben in de boosheid om elk weekend opnieuw aan te treden en hun beste beentje voor te zetten! Chapeau.

We zijn als club eveneens enorm trots op de grote aanwezigheid en betrokkenheid van de ouders. Ouders die zich niet enkel engageren om hun kinderen elke training en wedstrijd naar de club te brengen, maar zelfs de soms verre verplaatsingen mee maken om onze ploegen aan te moedigen.

Uiteraard mogen we de trainers niet vergeten. Ook zij engageren zich in ruil voor een kleine onkostenvergoeding en zorgen voor een goede begeleiding.

In de reeks van “Alles kan beter” zullen we als club trachten volgend seizoen verder te groeien en beter te worden.

Trachten een betere opleiding aan te bieden en onze spelers (nog) beter te begeleiden.

Naar aanleiding van enkele recente en minder recente gebeurtenissen willen we als club duidelijk stellen dat we NEEN zeggen tegen racisme en elke vorm van pestgedrag. We proberen er alles aan te doen om elk kind in een zo prettig mogelijke omgeving te laten voetballen. We zullen het dan ook niet nalaten om streng op te treden tegen alles wat een prettige omgeving kan ondermijnen.

We hebben als club niet enkel de Panathlonverklaring ondertekend, we zullen deze ook strikt naleven.

Rond 15 april zullen we op de hoogte gebracht worden of we volgend seizoen met onze jeugd provinciaal zullen spelen. Zoniet doen we onze uiterste best om in een zo hoog mogelijke reeks aan te treden om de verdere ontwikkeling van onze spelers te garanderen.

Eerder dit seizoen ondergingen we via Double Pass een doorlichting. Hierin werden de zwakke en sterke plekken van onze werking blootgelegd. Binnen 3 jaar wordt onze club opnieuw doorgelicht en hopen we de zwakke punten herleid te hebben tot sterke punten. Het verslag van de audit vind je terug op onze website.

Om Jong Geraardsbergen tot een vast begrip in het voetbal te herleiden, zijn we nog op zoek naar mensen die op hun manier hun steentje kunnen bijdragen.

Extra spelers in elke categorie zijn zeker welkom. Ouders of vrienden van ouders of spelers die zich geroepen voelen om binnen onze werking trainer te zijn, kunnen altijd met iemand van de huidige trainers of het bestuur contact opnemen. Sympathisanten die wensen te helpen, op om het even welke manier, in de dagelijkse werking zijn altijd welkom. We staan open voor elk voorstel!

Omdat stilstaan een beetje achteruitgaan is, zijn we vol enthousiasme bereid om de club verder uit te bouwen!

Onze doelstelling is de meest aangename jeugdopleiding en voetbalclub van de regio te worden, te zijn en te blijven.

Graag met uw hulp.

Sportieve groeten en een voetbalrijk seizoenseinde.

Namens Jong Geraardsbergen