Beste ouder
Beste trainer

Uit een rondvraag is gebleken dat bijna 50% van de kinderen, ouders en trainers zich ergeren aan het gedrag van andere ouders en trainers langs de zijlijn.
Het gaat hierbij om het opjutten van kinderen, vloeken en schelden, het wijzen van de scheidsrechter op een verkeerde beslissing en het in woord en gebaar bekritiseren van de teamleiding. Kinderen hebben daar last van.

Ieder jaar is er nieuwe instroom van sportende kinderen, die met het fenomeen wangedrag van ouders/trainers langs het sportveld te maken krijgen.
Daarom hebben wij besloten mee te werken aan de campagne “Geef de kinderen hun spel terug”.
We hopen hiermee mensen wakker te schudden en dergelijke situaties te voorkomen.

Sport en spel is goed voor je hersenen, ze zorgen ervoor dat de netwerken in je hersenen kunnen ontwikkelen. Stress daarentegen, kan de hersenen kapot maken. Het lijkt ons dat iedereen het beste voor zijn kind wil. Geef kinderen daarom hun sport en spel, maar niet de stress van ouders/trainers.
Daarom, beste ouder, beste trainer, geef de kinderen hun spel terug …

Sportieve groeten
Kevin Waegemans