Wegens het winterweer heeft het provinciaal comité beslistom alle wedstrijden af te gelasten tot en met 9 december. De geplande terugrondwedstrijden worden daarom ook opnieuw uitgesteld.

Gezien de start van de examenperiodes in de scholen stelt de organisatie van de Jeugdcup voor om de wedstrijden te spelen op woensdag 12 januari 2011. De wedstrijden mogen eventueel wel afgewerkt worden in de kerstvakantie mits onderling akkoord.

Meer info volgt later…