Anti-doping

Doping zijn stoffen of methoden die door sporters gebruikt worden om beter te kunnen presteren. Doping is strijdig met de ethiek van de sport.

Dopingpraktijken zijn verboden omwille van:

  • het mogelijk oneerlijk voordeel in wedstrijden en het respect voor de fairplay;
  • de mogelijk nadelige effecten op de eigen gezondheid;
  • de mogelijke gevaren voor medesporters of tegenstanders.

Als sporter moet je er steeds bewust van blijven dat wanneer je medicijnen, supplementen, vitamines of wat dan ook gebruikt, deze producten absoluut niet op de dopinglijst mogen staan. Gebruik daarom nooit iets wat je niet kent of waarvan je niet voor 200 % zeker bent dat je geen risico loopt.

Ook het bij zich hebben van verboden producten is strafbaar en staat gelijk aan een positief testresultaat. Let dus op met het laten slingeren van medicijnen.

Als sporter bestaat de mogelijkheid dat je tijdens je carrière opgeroepen zal worden om een dopingcontrole te ondergaan. De mogelijke gevolgen van een positieve controle zijn vaak zeer verregaand. Het is daarom absoluut noodzakelijk om op voorhand eens bij deze problematiek stil te staan.

Wanneer je meent ook maar iets nodig te hebben (medicatie, vitamines, voedingssupplement,…) vraag dan steeds de toestemming van onze clubarts. Bij twijfel kan steeds vooraf informatie worden ingewonnen bij de dopinglijn: Tel 078 15 35 45. Ook op de site van de Vlaamse gemeenschap kan men steeds terecht.

Het is ook goed te bedenken dat heel wat ogenschijnlijk onschuldige producten soms toch verboden substanties bevatten. Let dus op met “een pijnstiller”, “iets tegen de jeuk”, “iets tegen ontsteking” enz… Ook heel wat voedingssupplementen, vermageringstabletten, hoestdrankjes, pepdrinks e.d. zijn helemaal niet onschuldig.