Wetgeving op vervoer kinderen

Bron: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw

De Belgische wetgeving – 10/05/2008

Algemene regel
Uitzonderingen
Een geschikt kinderbeveiligingssysteem
Mogen kinderen voorin zitten?
Frontale airbag en beveiligingssysteem tegen de rijrichting in
Is een verhogingskussen zonder ruggensteun toegelaten?
Aan welke veiligheidsnorm moet een kinderbeveiligingssysteem voldoen?
Meer informatie en tips over het veilig vervoer van kinderen in de wagen

Algemene regel

Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de veiligheidsgordel dragen.

Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje, en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).


Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels
Kinderen kleiner dan 1,35m
Kinderbeveiligingssysteem verplicht
Kinderen van 1,35m en groter
Kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplicht
Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels
Kinderen onder 3 jaar
Mogen niet worden vervoerd
Kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m
Moeten achterin worden vervoerd

 

 

 

 

 

Uitzonderingen

de algemene regel is niet van toepassing in:
• taxi’s
• voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend
• autobussen en autocars
In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.
In taxi’s (waar geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is) moeten kinderen kleiner dan 1,35m achterin worden vervoerd.

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn, mag een 3e kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) achterin worden vervoerd, zonder kinderbeveiligingssysteem, indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.

2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand, voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen.
Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden  vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel:  kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.

Een geschikt kinderbeveiligingssysteem

Een objectief criterium is het gewicht van het kind. Er bestaan verschillende categorieën van kinderbeveiligingssystemen, naargelang het gewicht van het kind.

  • Groep 0 is geschikt voor kinderen tot 10 kg. Dit zijn de reiswiegen voor in de wagen en bepaalde modellen van babyzitjes tegen de rijrichting in.
  • Groep 0+ zijn de babyzitjes tegen de rijrichting in voor kinderen vanaf de geboorte tot 13 kg.
  • Groep 1 is bestemd voor kinderen van 9 tot 18 kg. Het betreft kinderzitjes die in de rijrichting staan en waarin het kind meestal wordt vastgemaakt met 5 riempjes.
  • Groep 2 is voorzien voor de groep 15-25 kg en groep 3 voor 22-36 kg.  In de praktijk worden deze 2 groepen vaak gecombineerd: het zijn de verhogingskussens (15-36 kg). Het kind wordt op het verhogingskussen geplaatst en vastgeklikt met de gewone driepuntsgordel van de wagen. Er bestaan modellen met of zonder ruggensteun.

Mogen kinderen voorin zitten?

Ja. Kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, voorin op de passagiersstoel zitten, op voorwaarde dat ze worden vastgemaakt zoals de wet het voorschrijft.
De enige beperking: het is verboden een kind in een autozitje tegen de rijrichting in (naar achteren gericht) te zetten op een plaats die is uitgerust met een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is.

Frontale airbag en beveiligingssysteem tegen de rijrichting in

Het is verboden een kind in een autozitje tegen de rijrichting in (naar achteren gericht) te zetten op een plaats die is uitgerust met een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is.

Is een verhogingskussen zonder ruggensteun toegelaten?

Verhogingskussens zonder ruggesteun, die goedgekeurd zijn volgens de Europese norm R44/03 of R44/04, blijven toegelaten.
Voor jongere kinderen is een verhogingskussen met ruggesteun aangeraden. De ruggesteun zorgt ervoor dat de gordel correct over de schouder loopt en biedt ook een goede zijdelingse bescherming, vooral ter hoogte van het hoofd.
Opgelet: een verhogingskussen kan enkel correct gebruikt worden in combinatie met een driepuntsgordel. Het mag niet gebruikt worden in combinatie met een heupgordel (2puntsgordel).

Aan welke veiligheidsnorm moet een kinderbeveiligingssysteem voldoen?

Vanaf 10 mei 2008 moeten alle kinderbeveiligingssystemen die in ons land gebruikt worden, voldoen aan de meest recente Europese normen ECE R44/03 of R44/04. Het gebruik van zitjes met een oudere norm is niet meer toegelaten.

Wenst u meer informatie of tips over het veilig vervoer van kinderen in de wagen?